VI

VI Konferencja Edukacji Klasycznej poświęcona edukacji jako drodze do świętości, odbyła się 28 lutego 2015 roku.

Pierwsza prelekcja wygłoszona przez Ks. Dawida Köchla, rektora Instytutu Sancta Maria w Wangs, nosiła tytuł „Sir Tomasz More, uczony i święty” oraz  dotyczyła życia świętego, męczennika, wybitnego myśliciela i polityka, a także przykładnego ojca, sir Tomasza Mora. Po krótkiej przerwie dr habilitowany, J. Piskorski, reprezentujący Collegium Iuridicum UAM w Poznaniu,  przedstawił w wykładzie pt. „Ojcostwo-znaczenia i zagrożenia”  rolę ojca w dzisiejszym świecie. Następnie ks. John Jenkins należący do  Bractwa św. Piusa X  wygłosił wykład pt. „Ratio Studiorum –formowanie natury ku przyjęciu łaski”.

Każda informacja  przekazana przez ekspertów zawierała cenne, głębokie, ponadczasowe treści, bardzo istotne dla młodego pokolenia XXI wieku. Tezy oraz argumenty sformułowane przez naukowców i duchownych warto wykorzystać podczas prowadzenia lekcji w szkołach o profilu klasycznym.