III

Trzecia Konferencja Edukacji Klasycznej pod hasłem „Mierząc się z katastrofą edukacyjną współczesności” odbyła się 3 grudnia 2011 roku.

Wśród prelegentów znaleźli się: John Vennari z amerykańskiego czasopisma „Catholic Family News”, Marek Poznański (prezes Polskiego Klubu Szermierczego) i Dariusz Zalewski z Instytutu Edukacji Narodowej.

Pierwszy z nich przedstawił produkt współczesnej edukacji – współczesną namiastkę człowieka. Opisał stan edukacji w swojej ojczyźnie, Stanach Zjednoczonych. Od pewnego czasu zauważalna jest tam tendencja do wplatania we wszelkie typy kształcenia, od najwcześniejszych do najpóźniejszych lat formowania człowieka, problemów rasy, płci i klasowości, w duchu politycznej poprawności. Wszystko służyć ma stworzeniu nowego typu człowieka, który kiedyś będzie przyczyną zwycięstwa utopii opartej na bezbożnictwie. Marksistowska indoktrynacja zmienia Amerykanów w naród socjalistyczny, rezygnujący z dobrze pojętego indywidualizmu i patriotyzmu, posługujący się relatywizmem moralnym. Jednym słowem – jest źle. Następnie amerykański redaktor przedstawił, czym powinna być prawdziwa edukacja.

Kolejny prelegent, pan Marek Poznański, wskazywał, że szermierka jest klasycznym elementem kształtowania uczniów. Wychowawcza rola szermierki polega na tym, że odzwierciedla w sobie wszystkie elementy życia – wysiłek, precyzję, porażkę, zwycięstwo. Kształtuje bardzo dobrze cnoty, niezbędne do pokonania przeciwnika. Na tym zaś polega życie chrześcijanina – na walce duchowej i materialnej.

Trzeci mówca, pan Dariusz Zalewski, zainteresował słuchaczy cnotą męstwa. Wskazał na konieczność powrotu do tego najważniejszego celu nauczania i wychowania. Bez męstwa możemy osiągnąć wyłącznie sukces doraźny, który związany będzie ze słabościami naszych przeciwników, ale nie zbudujemy niczego trwałego. Szkoła powinna przede wszystkim kształtować cnotę gotowości do ofiary i wyrzeczenia siebie.