VIII

17 grudnia 2016 roku odbyła się VIII Konferencja Edukacji Klasycznej i Katolickiej. Myślą przewodnią Konferencji była Katolicka odpowiedź na protestancką rewolucję w edukacji. Wybór tego motywu jest powiązany z 500. rocznicą reformacji i można było uznać za dobry wstęp do własnych poszukiwań na temat ojca reformacji oraz jego wpływu na życie religijne i obyczajowe Europy i świata, zarówno w czasach jemu ówczesnych, jak i współcześnie.

Zaproszeni prelegenci wygłosili bardzo ciekawe i różnorodne wykłady odnoszące się do edukacji i reformacji. Dotyczyły one m.in.: istoty protestantyzmu (prof. Marcin Karas), historii edukacji i wpływu protestantyzmu na szkolnictwo (ks. Patrick Summers FSSPX), sposobu nauczania klasycznej filozofii (mgr Kamil Majcherek), a także wszechobecnego dziś subiektywizmu (ks. Gerard Mura FSSPX). Ten ostatni wątek był akcentowany we wszystkich wykładach, przez co stał się osią każdego z nich.