XI Konferencja Edukacji Klasycznej

Jedenastego stycznia 2020 roku odbyła się w naszej Szkole kolejna Konferencja Edukacji Klasycznej. Jej tematem była „Edukacja rozdzielna – czyli dlaczego należy rezygnować z koedukacji”.

W tym roku cieszyliśmy się wyjątkową frekwencją: odwiedziło nas aż 107 osób. Wyjątkowi byli także prelegenci, przede wszystkim przełożony generalny Bractwa św. Piusa X, ks. Dawid Pagliarani FSSPX, który mówił o rodzinie chrześcijańskiej jako obrazie Kościoła katolickiego. Zebrani wysłuchali informacji o różnych rolach ojca i matki, ich wpływie na formowanie dziecka oraz aberracjach niszczących rodzinę, z jakimi mamy do czynienia w dzisiejszym świecie.
Ks. Karol Stehlin FSSPX, przełożony Bractwa św. Piusa X w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wieloletni misjonarz w Afryce i Azji, mówił o istocie, celu, misji i godności kobiety. Wyjaśnił specyfikę powołania kobiety i mężczyzny, podkreślając, że obydwa powołania wymagają różnych metod oraz form wychowawczych i dydaktycznych, którym może sprostać jedynie edukacja prowadzona rozdzielnie.
Ks. Szymon Bańka FSSPX, rektor naszej Szkoły oraz redaktor naczelny dwumiesięcznika „Zawsze Wierni”, przedstawił istotę katolickiego wychowania według encykliki Divini Illius Magistri papieża Piusa XI. Zebrani usłyszeli o niezbędnym w wychowaniu i edukacji dążeniu do Boga, pierwszego początku i ostatniego celu wszechświata, a także istocie katolickiego wychowania, które – wbrew rozpowszechnionym poglądom – nie szkodzi, a służy budowie zdrowego państwa. Prelegent podkreślił konieczność rozdzielnego systemu wychowania oraz edukacji chłopców i dziewcząt, stosownego do zamiarów Boga, gdzie obydwie płcie mają się uzupełniać w rodzinie i w społeczeństwie z powodu różnic, których nie należy zacierać, a przeciwnie – zachowywać je i wzmacniać.
Nagrania wykładów z konferencji można obejrzeć na kanale Akwinaty.