X Konferencja Edukacji Klasycznej

W sobotę 15 grudnia br. w Szkołach Akwinaty w Józefowie odbyła się X Konferencja Edukacji Klasycznej, której tematem była Msza święta, jako serce wychowania. Wśród prelegentów znaleźli się ks. Karol Stehlin FSSPX, dr Wojciech Golonka i Grzegorz Braun.

Konferencję, która odbywała się na sali teatralnej Szkół Akwinaty, otworzył Rektor, ks. Szymon Bańka. W swoim wstępie zaznaczył, że temat akurat dziesiątej – jubileuszowej konferencji nie jest przypadkowy, ponieważ to właśnie Msza święta jest sercem i źródłem programu wychowawczego Szkół Akwinaty w Józefowie.

Pierwszy wykład wygłosił ks. Karol Stehlin FSSPX, przełożony Bractwa Świętego Piusa X w Europie Środkowej i Wschodniej. Rozpoczął go przykładami z własnej, wieloletniej pracy misyjnej, przez które pokazywał, że niezależnie od miejsca na świecie, „to, co istotne w wychowaniu przychodzi przez Mszę świętą”.

Drugi wykład, wygłoszony przez dra Wojciecha Golonkę dotyczył liturgicznej szkoły modlitwy o. Jacka Woronieckiego, a zwłaszcza jego książki „Pełnia modlitwy”. Dr Golonka przybliżył sylwetkę o. Woronieckiego oraz opowiedział o tym, jak ów dominikanin widział katechizację, zwłaszcza lepiej wykształconych warstw społeczeństwa, gdzie świadomość religijna powinna być proporcjonalna do możliwości intelektualnych.

Z kolei Grzegorz Braun, który wygłosił ostatni wykład na tegorocznej konferencji, mówił o Mszy świętej jako o systemie operacyjnym naszej cywilizacji. Posługując się metaforą związaną z nowoczesnymi technologiami, wyjaśniał, że tak jak komputer nie może funkcjonować bez systemu operacyjnego umożliwiającego korzystanie z różnych jego funkcji, tak nasza cywilizacja nie może „działać” bez Mszy świętej.

Zwieńczeniem konferencji było przedstawienie pod tytułem „Nie-Komedia”, przygotowane przez teatr uczniowski Yorick. Spektakl, którego reżyserem i autorem scenariusza jest pani profesor Agnieszka Kantorowicz, to adaptacja dramatu Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska Komedia”. Na przedstawieniu pojawiło się tak wielu widzów, że szkolna sala teatralna niemalże pękała w szwach.