IX

IX Konferencja Edukacji Klasycznej i Katolickiej

Muzyka – możliwości i zagrożenia w edukacji młodzieży

9 grudnia 2017 r. odbyła się kolejna Konferencja Edukacji Klasycznej i Katolickiej, organizowana już po raz dziewiąty przez Szkoły św.  Tomasza z Akwinu w Józefowie. Podczas tej edycji podjęty został temat muzyki jako obszaru możliwości i zagrożeń w edukacji młodzieży. Zaproszeni Prelegenci mówili między innymi o:

  • filozoficznych i teologicznych podstawach muzyki,
  • wpływie zasad filozoficznych na muzykę,
  • różnych nurtach muzyki współczesnej,
  • wpływie poszczególnych nurtów muzyki na zachowania młodzieży,
  • estetyce muzycznej,
  • świadomej percepcji muzyki,
  • zależności pomiędzy dokonywanymi wyborami estetycznymi a zachowaniami uczniów.

Program

9.00 – otwarcie konferencji

9.10 – ks. Leonhard Amselgruber FSSPX: Dar z niebios czy dzieło szatana? O wpływie muzyki na ludzi.

11.10 – przerwa kawowa

11.25 – dr Antonina Karpowicz-Zbinkowska: Klasyczna koncepcja muzyki jako speculum musicae

12.10 – poczęstunek

12.40 – prof. Jagna Dankowska: Rola muzyki w kształtowaniu osobowości młodzieży.

13.30 – promocja polskiego wydania książki „Tradycja kontra modernizm” Louisa Billota SI

14.00 – spektakl uczniowskiego teatru Yorick: Bracia.