Program

9.00 Otwarcie Konferencji

9.10 Istota, cel, misja i godność kobiety – ks. Karol Stehlin FSSPX – przełożony Bractwa św. Piusa X w Europie Środkowo-Wschodniej, wieloletni misjonarz w Afryce i Azji.

10.10 – 10.30 Przerwa

10.30 Katolickie wychowanie według papieża Piusa XI w encyklice Divini Illius Magistri – ks. Szymon Bańka FSSPX – rektor Szkół św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Zawsze Wierni”.

11.30 – 12.00 Przerwa i poczęstunek

12.00 Rodzina chrześcijańska jako obraz Kościoła Katolickiego – ks. Dawid Pagliarani FSSPX – przełożony generalny Bractwa św. Piusa X.

13.00 – 13.30 Przerwa

13.30 Spektakl Teatru Yorick: Misja F(X)

około 15.15 Zakończenie Konferencji.