Strona Główna

IX Konferencja Edukacji Klasycznej i Katolickiej

Muzyka – możliwości i zagrożenia w edukacji młodzieży

Józefów, 9 grudnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejną Konferencję Edukacji Klasycznej i Katolickiej, organizowaną już po raz dziewiąty przez Szkoły św. Tomasza z Akwinu w Józefowie. Podczas tegorocznej edycji pragniemy podjąć temat muzyki jako obszaru możliwości i zagrożeń w edukacji młodzieży. Zaproszeni Prelegenci będą mówić między innymi na temat:

  • filozoficznych i teologicznych podstaw muzyki,
  • wpływu zasad filozoficznych na muzykę,
  • różnych nurtów muzyki współczesnej,
  • wpływu poszczególnych nurtów muzyki na zachowania młodzieży,
  • estetyki muzycznej,
  • świadomej percepcji muzyki,
  • zależności pomiędzy dokonywanymi wyborami estetycznymi a zachowaniami uczniów.